អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

អំពីយើង

ប្រវត្តិអង្គការ

សមាគមឥន្ទធនូ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ចាប់តាំងពី ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០ គឺជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាពី ជំងឺអេដស៍ តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។ មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ឥន្ទធនូ ដំនើរការ បានរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ ដោយផ្តល់នូវពត៌មានដែលមានលក្ខណៈសុក្រិត អំពីមេរោគអេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ ទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួន និង ណែនាំគេអោយទៅរកសេវា សុខភាពសាធារណៈផ្សេងៗ ស្របតាមតំរូវការរបស់ពួកគេ។

ឥន្ទធនូ ដំនើរការតាមរយៈប្រពន្ធ័ទូរស័ព្ទ ២ ខ្សែ មានលេខ ០១២ ៩៩៩ ០០៨ និង ០១២ ៩៩៩ ០០៩ គឺ មិនត្រូវបានគិតថ្លៃទេ ចំពោះអ្នកហៅចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cellcard ។ ចំពោះលេខទាំង ២ ខ្សែនេះ អាចទាក់ទងបាន ចាប់ពី ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨ យប់ និងថ្ងៃអាទិត្យ ពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់

អានបន្ថែមការបោះពុម្ពផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ១ ប្រចាំខែ វិច្ជិកា ឆ្នាំ ២០១០

ចំនួនសរុប អ្នកទូរសព្ទ័ចូល ក្នុងឆ្នាំទី៥នេះ មានចំនួនួ ៥៧,៦២៨នាក់។ ចំនួនអ្នកទូរសព្ទ័ចូលកម្មវិធី នៅតែរក្សាការកើនឡើង ជា រៀងរា...

អានបន្ថែម

ការបោះពុម្ពផ្សាយជាច្រើនទៀត


របាយការណ៏

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩

ជាមួយនឹងការយល់ព្រមបង្ហាញ ពីអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង (ប្រុសរួមភេទ ជាមួយប្រុស, ជាស្រីរួម ភេទជាមួយស្រី, រឺ អ្នករួមភេទជាមួ...

អានបន្ថែម

របាយការណ៍ច្រើនទៀត


ប្រធានបទ

ការពិគ្រោះពិភាក្សា និងការពិនិត្យឈាម

ការធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគអេដស៍

ជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងសំខាន់ និងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជា

ជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ

ជំងឺអេដស៍

  • HIV មេរោគអេដស៏ គឺជាប្រភេទវ៉ីរុសដែលធ្វើអោយប្រពន្ធ័ការពាររាងកាយ មនុស្សចុះខ្សោយ។
  • AIDS ជំងឺអេដស៏ គឺជាចង...

    អានបន្ថែម

កន្លែងស្វែងរកជំនួយ

១. មណ្ឌលផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគនៅប្រទេសកម្ពុជា

ទាញយក អានបន្ថែម

ប្រធានបទជាច្រើនទៀត


ការផ្តល់ប្រឹក្សា

- 012 999 008 / 012 999 009 : SRH, HIV and STI Hotline
- 012 999 124 / 078 999 124 : Birth Spacing and Pregnancy Option Hotline

អានបន្ថែមរូបភាព


មើលបន្ថែម

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា2
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ24
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 51
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 264
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 1,246
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប10,858
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2016 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.